OBRADA BETONSKOG ČELIKA

Razvili smo i modernizovali našu proizvodnju uvođenjem najnovijih mašina za obradu betonskog čelika čime smo dostigli kapacitet mjesečne obrade od 1000 tona.

MONTAŽA BETONSKOG ČELIKA

Kooperirali smo na ugradnji betonskog čelika na velikom broju kapitalnih objekata u BiH, gdje smo dokazali našu stručnost, kvalitetu i brzinu. Na raspolaganju smo svim građevinskim kompanijama za angažman na montaži betonskog čelika u sve vrste objekata. Mjesečni kapacitet – 1000 tona.

NABAVKA SVIH VRSTA ARMATURNIH MREŽA

Vršimo isporuku svih vrsta toplo valjane armature, hladno udubljenog čelika, betonskog čelika u koturu i šipkama, kao i sve vrste armaturnih mreža.

O kompaniji…

Preduzeće A-STEEL je specijalizovana kompanija sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju svih armiračkih radova na objektima visokogradnje i niskogradnje.

Trenutno zapošljavamo 70 radnika u izvođenju specijalizovanih armiračkih radova na objektima koje trenutno izvodimo širom Bosne i Hercegovine.

Kvalitetnim timskim radom i organizacijskim riješenjima stekli smo povjerenje vodećih građevinskih firmi u BiH.

Angažmani…

Trenutno radimo na izgradnji koridora 5c na objektima:

– Most Vranduk 1 koridor 5c

– Most Vranduk 2 koridor 5c

– Most Crni potok – Ponirak koridor 5c

– Most Raštelica Ivan Sedlo koridor 5c

– Most Vijadukt Počitelj koridor 5c