Adresa: Ričički put, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Telefon: 032 457 231